Pasientorganisasjon for
Familiær Hyperkolesterolemi (FH)

Vit din verdi tidlig

Ny undersøkelse gjennomført av Mills i samarbeid med LHL, viser at gjennomsnittet i den norske befolkningen har for høye kolesterolverdier. Allerede fra 20 års alderen har mange forhøyet kolesterol. Høyt kolesterol er ikke noe man kan se eller kjenne på kroppen, men LDL-kolesterol er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom, sammen med høyt blodtrykk, tobakk og overvekt. 

Å vite sine kolesterolverdier er av stor betydning for forebygging og livsstilstiltak der det er nødvendig. Tidlig innsats kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom senere i livet.  

De nasjonale retningslinjene sier at leger kan vurdere kolesterolmåling etter fylte 40 år. Mens undersøkelsen viser at nesten halvparten av de målte i alderen 30-39 år har høyere kolesterolverdier enn det som er anbefalt. Av denne gruppen har igjen hele 66% forhøyet LDL kolesterol.

 

Forskjellen på LDL og HDL
LDL-kolesterolet, kalles gjerne det dårlige kolesterolet fordi denne type kolesterol i store mengder over tid kan føre til progresjon av den aterosklerotiske prosess som gir innsnevringer og fortettinger av blodårene. Mens HDL-kolesterolet ofte kalles det gode kolesterolet fordi det frakter overskudd av kolesterolet tilbake til leveren.

Den kausale effekten av LDL og risikoen for iskemisk hjertesykdom skyldes både mengde LDL-kolesterol og eksponeringstiden (Ference BA. European Heart Journal (2017) 38, 2459-2472). Det er derfor gunstig å holde det dårlige kolesterolet så lavt som mulig, så lenge som mulig. Det vil altså si at hvis du oppdager forhøyet LDL-kolesterol i tidlig alder har du større sjanse til å redusere risikoen for å få hjerte- og karsykdom enn om du setter i gang tiltak når du er eldre. 

Kosthold er en av de viktigste påvirkelige faktorer til LDL-kolesterol. Høyt inntak av mettet fett øker LDL-kolesterol.  I Norge er usunt kosthold nest største årsak til død før fylte 70 år gjennom hjerte- og karsykdom (Folkehelseinstituttet, Rapport 16:1, Sykdomsbyrde i Norge 1990-2013).

alt

 

La oss unngå skremselspropaganda
Siden kosthold har en så stor betydning for LDL-kolesterolet, begynte vi å stille spørsmål om hvilken relevans målinger av kun totalkolesterol har i et folkehelseperspektiv. 

Det finnes korrelasjon mellom forhøyet totalkolesterol og LDL-kolesterol, men samtidig vil måling av kun totalkolesterol ikke nødvendigvis gi det fulle, sanne bildet, og kan føre til unødig engstelse for noen.

Vi vet at det er mulig å ha et forhøyet totalkolesterol, men lavt LDL-kolesterol og høyt HDL-kolesterol, noe som innebærer at personen ikke er i risikosonen. For å kunne gi en person et fullverdig svar på om man er i en risikosone ved forhøyet totalkolesterol, er det av betydning å måle både LDL-kolesterol og HDL-kolesterol.  

Derfor ønsket vi å gjennomføre en undersøkelse som målte totalkolesterol, LDL-kolesterol og HDL- kolesterol.

Målingen ble gjennomført ved et variert utvalg av bedrifter på Østlandsområdet i perioden juni til september 2019.  1939 yrkesaktive personer i aldersgruppen 20-70 år, ble testet på jobb. Ingen av de som ble testet brukte kolesterolsenkende medisiner.

Av utvalget på 1939 personer hadde 1228 personer totalkolesterol over 5 mmol/l. Dette er i samsvar med andre undersøkelser. Tromsø undersøkelsen viser at 6 av 10 nordmenn har forhøyet total kolesterol (https://www.fhi.no/nettpub/ncd/kolesterol/kolesterol/, Tromsø 2015-2016). 

 

alt

Figur 1: Det er ikke godt nok for alle å måle kun totalkolesterol

 

 

Høy andel unge personer med høyt totalkolesterol og LDL-kolesterol 
Av de med for høyt totalkolesterol er det en andel på 50 % eller mer som også har høyt LDL-kolesterol og dette gjelder i alle aldersgrupper. I aldergruppen 30-39 år har nesten halvparten forhøyet totalkolesterol og av disse igjen har 66 % også forhøyet LDL-kolesterol (Figur 2 og Tabell 1). Det er oppsiktsvekkende når vi vanligvis ikke tester kolesterol før vi passerer 40 år.

 

alt

Figur 2: Andel personer med forhøyet LDL-kolesterol av de med forhøyet totalkolesterol.

 

 

Tabell 1: Oversikt fordeling av totalkolesterol over 5 mmol/l og LDL-kolesterol over 3 mmol/l i de forskjellige aldersgruppene.

Aldersgruppe i år

Antall personer med totalkolesterol over 5 mmol/l 

Prosentandel med over 5 mmol/l totalkolesterol 

Prosentandel forhøyet LDL-kolesterol av dem med over 5 mmol/l totalkolesterol

20-29

76#

42

51

30-39

233

49

66

40-49

447

66

61

50-59

375

79

71

60-69

94#

74

72

# I aldergruppen 20-29 år og 60-69 år er antall personer med forhøyet totalkolesterol liten.

 

Flere menn enn kvinner har forhøyet kolesterol 
Av de med høyt totalkolesterol har 60 % kvinner og 69 % menn forhøyet LDL-kolesterol.  

I aldersgruppen 30-39 år har 60 % kvinner og 70 % menn forhøyet LDL-kolesterol i tillegg. 

For kvinner ser vi et hopp i 50 års alderen. Resultatene viser at 57% av kvinner har forhøyet totalkolesterol i 40-49 års gruppen og 85% i 50-59 års gruppen (Figur 3). Av disse har 54% i 40-49 års gruppen og 66% i 50-59 års gruppen forhøyet LDL-kolesterol. Det er et tydelig hopp fra 40-49 års gruppen til 50-59 års gruppen (Tabell 2).

 

alt

Figur 3: Andel med totalkolesterol over 5 mmol/l i de forskjellige aldersgruppene, menn og kvinner.

 

Tabell 2: Oversikt fordeling av totalkolesterol over 5 mmol/l og LDL-kolesterol over 3 mmol/l i de forskjellige aldersgruppene, menn og kvinner.

Aldersgruppe i år for kvinner og menn

Antall personer med totalkolesterol over 5 mmol/l 

Prosentandel med over 5 mmol/l totalkolesterol 

Prosentandel forhøyet LDL-kolesterol av dem med over 5 mmol/l totalkolesterol

Kvinner

 

 

 

20-29

28

38

43

30-39

99

43

60

40-49

175

57

54

50-59

182

85

66

60-69

52

85

71

Menn

 

 

 

20-29

48

44

56

30-39

134

54

70

40-49

272

74

66

50-59

193

75

75

60-69

42

64

74

# I aldergruppen 20-29 år og 60-69 år er antall personer med forhøyet totalkolesterol liten.

 

En forklaring kan ligge i hormonene
Det kvinnelige kjønnshormonet østrogen påvirker kolesterolet gjennom forskjellige mekanismer. Østrogen reduserer mengden totalkolesterol i kroppen, øker mengden HDL og reduserer mengden LDL. Når kvinner kommer i overgangsalderen mister de sin naturlige østrogenproduksjon (Palmisano BT et al. Molecular metabolism 15 (2018) 45-55). 

Gjennomsnittsalderen for start av den normale menopausen er omtrent 51 år, det vil si alderen da menstruasjonene opphører.  Etter menopausen øker nivåene av totalkolesterol og LDL-kolesterol, samtidig som HDL-kolesterolnivået reduseres.   Derfor er det viktig for kvinner å vite sine kolesterolverdier når de er yngre, og østrogen fortsatt beskytter. 

 

Vit din verdi
Det er viktig å vite sine kolesterolverdier tidlig for å kunne gjøre eventuelle endringer for å unngå negative helsekonsekvenser. Jo lavere LDL-kolesterol over tid, jo mindre risiko for hjerte- og karsykdom.

alt

 

Hvordan redusere eller opprettholde normale kolesterol verdier?
For å redusere kolesterolnivået er det små grep i hverdagen som skal til, som å endre kosthold eller få inn litt flere treningstimer i uka, men det viktigste er å gjøre folk oppmerksomme på kolesterolnivået sitt, og det får du kun gjennom en enkel sjekk. 

 

Fysisk aktivitet
Voksne bør være fysisk aktive minst 30 minutter om dagen. Med jevnlig fysisk aktivitet vil det gode kolesterolet (HDL) øke, blodtrykket synke og vekten kan bli stabilisert. Hverdagsaktivitet kan utgjøre små forskjeller.  For eksempel kan du ta sykle eller gå fremfor å kjøre bil, eller ta trappa istedenfor heisen. 

 

Stump røyken 
Røyking øker det dårlige LDL-kolesterolet og reduserer det gode HDL-kolesterolet, så hvis du røyker er røykestopp faktisk noe av det beste du kan gjøre for helsen din. 

 

Kjenn dine verdier 
Kunnskap er viktig, og jo mer du vet om dine verdier jo mer sannsynlig er det at du gjør livsstilsendringer.  Derfor er det anbefalt at du vet verdiene på disse fire livsstilsfaktorene:

- Kolesterolnivå
- Blodtrykk
- Blodsukker
- BMI

 

Kjenn din familiehistorie 
Risikoen for hjerte- og karsykdommer kan være dobbelt så høy hvis du har foreldre eller søsken som er rammet i tidlig alder. Har du noen i nær familie som er rammet, er det desto viktigere å følge de hjertesunne rådene.  

 

Spis hjertevennlig 
Å spise variert er gunstig for alle. Følger du myndighetenes kostråd kan du være trygg på at dette er råd som er godt dokumentert. Å bytte ut mettet fett med umettet fett sammen med et balansert og variert kosthold og en sunn livsstil, bidrar til å opprettholde normale kolesterolverdier.  

 

Fakta: 

  • 1939 personer fra ulike bedrifter 
  • Ingen brukte kolesterolsenkende medisiner 
  • Total kolesterol, LDL kolesterol og HDL kolesterol blir målt 
  • Opplysninger om kjønn, alder, bosted g utdanningsnivå.  

alt

vit.jpg