Pasientorganisasjon for
Familiær Hyperkolesterolemi (FH)

Medlemsdagen og årsmøtet 2020 er utsatt

FH Norges medlemsdag og årsmøte var i år planlagt til søndag 26. april på hotell i Oslo. Naturligvis kan vi nå ikke gjennomføre dette som planlagt, og planlegging av et utsatt møte må avvente til hele den situasjonen landet nå står i er avklart. Mange FH-pasienter tilhører også risikogrupper som bør være ekstra forsiktige i disse tidene vi nå er inne i.

bigstock-On---Calendar-Page-female-H-307028062.jpg