Pasientorganisasjon for
Familiær Hyperkolesterolemi (FH)

Informasjon

 • Endelig utsikter til PCSK9-hemmere for FH-pasienter

  Statens Legemiddelverk forbereder en pilot for anbud på kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere). Dermed er det gode utsikter for at FH-pasienter som trenger dette medikamentet endelig kan få tilgang til det.

  Les mer
 • Selvangivelsen: Særfradrag - inntektsåret 2021

  Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres for noen. Som overgangregel innvilges fortsatt fradrag for personer som fikk dekket utgiftene i 2010 og 2011. Vi har også skrevet litt om grunnstønad og hjelpestønad i denne artikkelen. 

  Les mer
 • Ny hypotese fra norske forskere skaper forvirring

  Vårt nyeste FH-magasin er nå klart. Der finner du mye godt stoff for deg med FH. En av artiklene tar for seg en hypotese som har skapt en del oppmerksomhet i media. Her finner du hele denne artikkelen med referanser. 

  Les mer
 • Eksempel på ukemeny

  For oss som har FH er det viktig å bytte ut fete ingredienser mot lettere varianter. De fleste matbutikkene har en rekke oppskrifter og ukesmenyer på sine nettsider, og flere av disse har lagt inn forslag til hvordan man kan bytte ut produkter som ligger inne i oppskriftene mot andre lignende varer i lettere varianter.

  Les mer
 • Medlemsdagen og årsmøtet 2020 er utsatt

  FH Norges medlemsdag og årsmøte var i år planlagt til søndag 26. april på hotell i Oslo. Naturligvis kan vi nå ikke gjennomføre dette som planlagt, og planlegging av et utsatt møte må avvente til hele den situasjonen landet nå står i er avklart. Mange FH-pasienter tilhører også risikogrupper som bør være ekstra forsiktige i disse tidene vi nå er inne i.

 • Informasjon med fokus på barn og FH

  FH Norge har utarbeidet to digitale informasjonsbrosjyrer med tema FH og barn.

  Les mer
 • Vit din verdi tidlig

  Ny undersøkelse gjennomført av Mills i samarbeid med LHL, viser at gjennomsnittet i den norske befolkningen har for høye kolesterolverdier. Allerede fra 20 års alderen har mange forhøyet kolesterol. Høyt kolesterol er ikke noe man kan se eller kjenne på kroppen, men LDL-kolesterol er en viktig risikofaktor for hjerte- og karsykdom, sammen med høyt blodtrykk, tobakk og overvekt. 

  Les mer
 • Regjeringen bryter sine egne regler ved første korsvei

  Stortinget har vedtatt prioriteringskriterier for nye medisiner. Det innebærer blant annet at nye medisiner som tas i bruk skal være kostnadseffektive for samfunnet. Det er fornuftig.

  Les mer
 • Videoer fra medlemsdagen

  Fikk du ikke vært med på medlemsdagen vår? Da kan du se videoer fra foredragene på vår YouTube-side.

 • Fått godkjenning til å forske lengre på sykdomsrisiko hos FH!

  Forskningsprosjektet «Sykelighet og medikamentbruk hos personer med arvelig høyt kolesterol» går ut på å bruke opplysninger fra norske helseregistre til å se på sykdomsrisiko og fordeler/ulemper med langtidsbruk av kolesterolsenkende medisiner hos personer med FH. Her informeres det om hva som er nytt i prosjektet, hva vi har funnet, og hva det skal forskes på i tiden fremover.

  Les mer
 • Forsikringsselskaper ber ulovlig om FH-opplysninger

  FH Norge og NKT for FH har fått rapportert inn flere tilfeller hvor forsikringsselskaper ulovlig ber om genetisk informasjon.

  Les mer
 • Vi er små, men har stor påvirkningskraft

  En lang kamp ble kronet med seier for FH-Norge i begynnelsen av mai.  Da publiserte HELFO de nye retningslinjene for stønad til kolesterolsenkende midler (PCSK9-hemmere).

  Les mer
 • Filmer fra FH-medlemsdagen i april

  Nå kan du se flere av foredragene fra vår medlemsdag i april på her på nettet!

  Les mer
 • Film med FH-informasjon

  Ønsker du å dele en enkel informasjon om FH til dine slektninger? Leger og sykehus kan ikke ta kontakt med personer som kan ha FH, selv om de kanskje mistenker at man kan ha det.

  Les mer
 • Flotte nettsider om FH

  Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi har flotte nye nettsider med mye god informasjon for familier med FH.

  Les mer
 • Østrogen, kvinnehelse og hjertehelse

  En del av våre medlemmer har hatt spørsmål rundt østrogen og hormontilskudd for voksne kvinner, særlig på bakgrunn av nye og mer positive funn om dette. Nye studier viser at kvinner over 50 får lavere risiko for hjerteinfarkt om de tar hormontilskudd, dette har ikke fått noe særlig oppmerksomhet i media, og heller ikke hos fastlegene.

  Les mer
 • SIFO-rapporten om FH-kost

  FH-Norge bistår våre medlemmer med informasjon i forbindelse med skattefradrag for kostutgifter eller søknad om grunnstønad. Vi har gode råd og informasjon å gi til våre betalende medlemmer. Du vil finne mer om dette i vårt medlemsblad.

  Les mer