Pasientorganisasjon for
Familiær Hyperkolesterolemi (FH)

Om FH-Norge

FH Norge er en pasientorganisasjon for personer med Familiær Hyperkolesterolemi.

FH Norge skal ivareta FH (Familiær Hyperkolesterolemi) pasienters interesser ved å informere om FH og om behandling av FH. Videre skal foreningen virke som kontaktorgan overfor myndigheter og helsepersonell, fremme interessen for forskning og virke som kontaktledd i internasjonalt samarbeid.

Foreningen skal gjennom sitt arbeid bidra til økende grad av diagnostisering av FH pasienter og derigjennom forhindre alt for tidlig død, hjerteoperasjoner og uførhet blant personer med FH. FH Norge skal sette hyperkolesterolemi problematikken på dagsorden i den offentlige debatt.

Foreningen skal ivareta alle FH pasienters behov, uavhengig av bosted, kjønn og alder.

Årskontingent i FH Norge er 200,- for voksne og 50,- for barn og unge under 18 år. 

Kontakt oss

FH Norge

PB 8965, Youngstorget
0028 OSLO

Telefon: (+47) 95 23 21 31
E-post: info@f-h.no